as3 employment Våre verdier

Vårt oppdrag
Vi i AS3 Companies har siden 1989 spesialisert oss på rådgivning i håndtering av endringer i arbeidslivet – vi ser på dette som vår oppgave. Vi kaller dette for Job Transition Management. Felles for alle våre forretningsområder er at de fokuserer på ulike aspekter ved arbeidsrelaterte endringer

Våre verdier
Hele vårt spekter av tjenester baserer seg på organisasjonens tre kjerneverdier: at vi er ordentlige, forretningsorienterte og langsiktige.

Å være ordentlig betyr for oss at vi er ærlige, empatiske, respektfulle og at vi kan kommunisere godt med hverandre, med våre deltagere og våre kunder.

Å være forretningsorienterte innebærer for oss at vi oppfører oss profesjonelt og at vi utgjør en faktisk forskjell for våre kunder, samarbeidspartnere og deltagere.

Å være langsiktige innebærer for oss at vi bygger vår virksomhet på langvarige relasjoner, evidensbaserte konsepter og løsninger. Dette innebærer også at vi kontinuerlig holder oss oppdaterte på fagfeltet og bransjen generelt – for å også i fremtiden kunne tilby best mulig tjenester. Vårt ønske om langsiktighet innebærer også at vi hele tiden leverer høyest mulig kvalitet. 

Vårt løfte
Vi arbeider for å levere en tjeneste tilpasset individets behov. Derfor er vårt løfte – både til oss selv og våre kunder:

VI ER DER!

Vi er også der for hverandre innad i vår organisasjon. Vi føler oss forpliktede til vårt løfte noe som krever at vi er oppmerksomme for hverandre – slik at vi kan utgjøre en forskjell. 

AS3 logo