Les vår blogg

as3 Employment Våre tjenester

AS3 Employment er spesialister på å håndtere jobbrelaterte endringer. Vår misjon er at flere kommer inn i arbeidslivet, at færre faller ut - og at alle får bidra etter beste evne. 

Våre suksessfaktorer er:

 • Våre dyktige medarbeidere - som består av rådgivere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring fra næringslivet.  
 • Vårt arbeid i unike tverrfaglige team - som gjør at vi får forståelse for hele situasjonen - og hele mennesket. 
 • Vårt faglige fundament basert på transisjonsteori. Vi er alle sertifiserte Transition Coacher - spesialistert i å håndtere endringssituasjoner. 
 • Vårt helsepersonell - som har et arbeidsrettet fokus og vår grunntanke er at "arbeid er god helse".
 • Våre gode digitale løsninger 
 • Vårt gode samarbeid med oppdragsgivere og samarbeidspartnere  
 • Vårt sterke fokus på å skape resultater - både for kunder og kandidater 
 • Vår lange erfaring med mer enn 30 år i det nordiske markedet

 

Vårt løfte: Vi er der for deg! 

ARBEIDMILJØ, TRIVSEL OG HELSE 

Vi bistår private og offentlige virksomheter , samt forsikringsbransjen, med tjenester innen arbeidsmiljø, trivsel og helse. 

Vi tilbyr blant annet: 

 • Sykefraværsoppfølging
 • Arbeidsrettet Rehabilitering 
 • Bistand til oppfølging, tilrettelegging og tilpasning av arbeidsplass for medarbeidere
 • Konflikthåndtering
 • Bistand i dialogmøter og oppfølgingsmøter av ansatte 
 • Jobbpsykolog / Karriererådgiver 
 • EVI - digital trivselsmåling 
 • Ekspertbistand (egen refusjonsordning via NAV)
 • Oppfølging av forsikringskunder / uføre mot jobb 

INKLUDERING AV MINORITETER I ARBEIDSLIVET 

 • Opplæring av ansatte innen yrkesspråk og grunnkompetanse (refusjon fra Kompetanse Norge) 
 • Norskopplæring for innvandrere 
 • Bistand til å integrere mennesker inn i arbeidslivet.
 • Etablererprogram for innvandrere 
våre tilbud for minoritetsspråklige

VÅRE DIGITALE LØSNINGER 

Vi er et fremtidsrettet selskap og utvikler til enhver tid relevante digitale løsninger for å kunne levere våre tjenester på en best mulig måte. 

Vi tilbyr blant annet: 

 •  AS3 PORTALEN - Vår digitale karriereportal 
 • AS3 Work and Care - Vår digitale portal for helse og trivsel på arbeidsplassen 
 • LEVEL UP - Karriereveileder og/eller jobbpsykolog på mobilen 
 • EVI - Digital trivselsmåling for bedriften 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med et av våre kontorer om du har spørsmål vedrørende våre arbeidsmarkedstiltak eller våre tjenester innen arbeidsrettet helse og trivsel. Nedenfor finner du kontaktinfo og adresser til alle våre sentre i Norge.

kontaktinformasjon