Hyppig sykefravær eller sykmeldt over lang tid til tross for behandling? Vi tilbyr Ekspertbistand

as3 Employment Våre tjenester

AS3 Employment er spesialister på å håndtere jobbrelaterte endringer. Vår misjon er at flere kommer inn i arbeidslivet, at færre faller ut - og at alle bidrar etter beste evne. 

Våre suksessfaktorer er:

 • Våre dyktige medarbeidere - som består av rådgivere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring fra næringslivet.  
 • Vårt helsepersonell - som har et arbeidsrettet fokus og vår grunntanke er at "arbeid er god helse".
 • Vårt arbeid i unike tverrfaglige team - som gjør at vi får forståelse for hele situasjonen - og hele mennesket. 
 • Vårt faglige fundament basert på transisjonsteori. Vi er alle sertifiserte Transition Coacher - spesialistert i å håndtere endringssituasjoner. 
 • Våre gode digitale løsninger 
 • Vårt sterke fokus på å skape resultater - både for kunder og kandidater 
 • Vår lange erfaring med mer enn 30 år i det nordiske markedet

Vårt løfte: Vi er der for deg! 

ONLINE TJENESTER OG DIGITALE LØSNINGER  

Våre gode digitale løsninger sikrer at vi står sterkt rustet og kan levere våre tjenester også i en tid da alt må foregå online. 

For bedrifter: 

I disse krevende Koronatider vet vi at det oppstår uttfordringer knyttet til oppfølging av medarbeidere. Kanskje har du spørsmål rundt sykefravær og permitteringer? 

For deg som er permittert, sykemeldt eller arbeidsledig: 

Bruk denne tiden godt til å utvikle din kompetanse og din karriere. Gjennom vår digitale løsning, AS3 Portalen, får du tilgang til en rekke verktøy som hjelper deg å utforske å øke innsikt rundt egne kompetanser og som kan lede deg mot ditt nye karrieremål. 

våre rådgivere og vårt helsepersonell står klart til å ta imot din utfordringer. Vi har online psykologer og online oppfølging av medarbeidere / karriereveiledning for deg som er arbeidsledig.

Slutt å bruk verdifull tid og penger på saker utenfor kjernevirksomheten. Bruk oss: Vi bistår deg slik at du kan fokusere på verdiskapende aktiviteter. 

Ta kontakt med oss idag så skreddersyr vi en løsning som passer for deg! 

Kontakt oss

Er det noe vi kan bistå deg med i disse tider? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. - Vi er der for deg!

ARBEIDMILJØ, TRIVSEL OG HELSE 

Vi bistår private og offentlige virksomheter , samt forsikringsbransjen, med tjenester innen arbeidsmiljø, trivsel og helse. Vi tilbyr blant annet: 

 • Leder og HR- støtte i spørsmål og arbeidsmiljø, trivsel og helse 
 • EVI - digital trivselsmåling for din bedrift 
 • Konflikthåndtering
 • Bistand til dialogmøter 
 • Forebyggende arbeid og oppfølging av sykemeldte og permitterte / uføre 
 • Ekspertbistand (egen refusjonsordning fra NAV) 
 • Bistand til oppfølging, tilrettelegging og tilpasning av arbeidsplass for medarbeidere 
 • Karriereveiledning til ansatte som vil bytte arbeidsoppgaver eller jobb 
 • Egne bransjeprogram for spesialoppfølging av din bedrift 
 • Online psykolog 

INKLUDERING AV MINORITETER I ARBEIDSLIVET 

 • Opplæring av ansatte innen yrkesspråk og grunnkompetanse (refusjon fra Kompetanse Norge) 
 • Arbeidslivskurs og yrkesnorsk / norskopplæring for innvandrere 
 • Bistand til å integrere mennesker inn i arbeidslivet.
 • Etablererprogram for innvandrere 

ARBEIDSMARKEDSTILTAK 

Vi leverer ulike karriere- og kompetansetiltak på oppdrag fra NAV og kommuner. 

Dette er blant annet: 

 • Oppfølging 
 • REFINO 
 • Arbeidsrettet Rehabilitering 
 • Karriereveiledning med praksis 
 • UngINN 
 • Ideutvikling - etablering av nye arbeidsplasser 
 • Næringsfaglige vurderinger 
 • Fag og norskopplæring for innvandrere 
 • Aktiv fra dag 1 - for innvandrere 
Arrangementer i AS3