Hyppig sykefravær eller sykmeldt over lang tid til tross for behandling? Vi tilbyr Ekspertbistand

AS3 Employment Næringsfaglige vurderinger

Ønsker du å beholde dagpenger eller arbeidsavklaringspenger under planlegging og/eller etablering av egen virksomhet – er det mulig å søke om dette via nav.no. Her må det legges ved en næringsfaglig vurdering fra en objektiv instans. Denne kan vi utarbeide for deg.

En næringsfaglig vurdering er en uavhengig analyse og evaluering av realismen i din forretningsidé. AS3 er sertifiserte, og har inngått et samarbeid med NAV om leveranse av næringsfaglige vurderinger for personer bosatt i Oslo.

Pris

Pris for en næringsfaglig vurdering er kr 1.950,- og må betales før den næringsfaglige vurderingen kan utføres.

Betaling gjøres til kontonummer: 8601 87 89754. Merk betaling med fullt navn.

Den næringsfaglige vurderingen vil starte etter at vi har mottatt betaling og nødvendig informasjon. 

Hvilken informasjon skal jeg sende inn i bestillingen av en næringsfaglig vurdering?

For å få en næringsfaglig vurdering laster du ned skjemaet nedenfor, fyller ut  og sender dette og andre relevante dokumenter til etablering@as3.no. Merk at du må laste ned skjema først ellers vil utfyllingen forsvinne når du forsøker sende det.

Relevante dokumenter er CV, markedsundersøkelse (om utført), Business Canvas Model og andre dokumenter du mener vil være relevante.

Det er viktig for oss at du er trygg på at informasjonen du sender inn blir behandlet konfidensielt. AS3 krever derfor at alle aktuelle rådgivere skriver under på en taushetserklæring.

Etter at vi har mottatt innsendte dokumenter vil vi gjennomgå din forretningsplan og invitere deg til en samtale. Etter denne samtalen vil vi foreta den næringsfaglige vurderingen du kan bruke i søknaden til NAV.

Det vil ta ca. 1 uke fra du sender etterspurt informasjon til du får en næringsfaglig vurdering.

Kontaktinfo

Telefonnummer:+47 907 31 309 (tilgjengelig mellom 08:00 og 13:00 på hverdager). E-post: etablering@as3.no