Les vår blogg

AS3 employment Idéutvikling

Idéutvikling er et 6 måneder langt tiltak for kandidater med en gründer i magen. Her blir man kartlagt hvorvidt man er motivert og klar for å drive egen bedrift og om bedriftsidéen er noe markedet ønsker. Kurset er delt opp i tre deler. Del én av kurset tar for seg den enkelte som entrepenør, del to handler om forretningsutvikling og del tre omhandler kommersialisering av forretningsidéen.

Kontakt

Synes du tiltaket virker interessant eller har flere spørsmål må du gjerne ta kontakt på mail: employment@as3.no

HER FINNER DU OSS