AS3 COACHUTDANNELSE

TRANSITION COACHING

Vi er stolte av vår Transitition Coaching-utdannelse som var den første av sitt slag til å bli akkreditert av EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Utdannelsen kan tas på 3 nivåer; Foundation, Practitioner og Senior Practitioner.

Den menneskelige reaksjonen på endringer – en indre, psykologisk prosess – aktiveres av en ytre endring og oppstår uavhengig av om personen opplever motstand eller motivasjon i forbindelse med endringen. 

Tranisisjoner

Transisjonsprosessen består av tre faser: Opphør, Omstilling og Oppstart. Fasene refererer til de ulike mentale tilstandene som personen befinner seg i under en endringsprosess. De ulike tilstandene avløser hverandre etter hvert som vi er klare til å bevege oss videre mentalt.

 • Opphør
  Symboliserer den tilstanden hvor personen spontant reagerer på endringen. Uavhengig av om denne reaksjonen er positiv eller negativ medfører den alltid en viss form for kognitiv uklarhet da kjente rutiner og arbeidsmetoder endres. Uklarheten råder til endringen har sunket inn og man finner nye rutiner og veier.
 • Omstilling
  Symboliserer den tilstanden hvor personen på et indre plan forsøker å få klarhet i situasjonen og konsekvensen av den. Personen kan oppleve usikkerhet, motstand og forvirring helt til vedkommende er klar til å ta konkrete beslutninger om sin fremtid.
 • Oppstart
  Symboliserer den tilstanden hvor personen har akseptert en spesifikk endring og lagt reaksjonene bak seg. Personen er nå mentalt klar til å arbeide i samsvar med nåværende situasjon. Fokus ligger på handling og fremtidsrettet innsats.

  En slik prosess er en naturlig reaksjon på en konkret hendelse og går som regel over av seg selv etter en viss tid. Riktig støtte i prosessen kan minske både tids- og ressursbruk i denne sammenhengen. AS3 Companies støtter individer og organisasjoner i deres vei gjennom endringer i arbeidslivet.

TRANSITION COACH UTDANNELSEN

Vår Transition Coach-utdannelse er den første av sitt slag som ble akkreditert av EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Utdannelsen kan gjennomføres på tre nivåer; Foundation, Practitioner og Senior Practitioner. Nivåene tar henholdsvis 1, 2 og 3 år å gjennomføre og avsluttes med eksaminering ved ekstern sensor.