Les vår blogg

VÅrt faglige fundament Transisjonsteori

FAGLIG FUNDAMENT 

Transisjonsteori er grunnlaget for AS3 sitt arbeid. En transisjon oppstår, kort fortalt, når en endring betyr noe for en person.

I arbeidslivet kan vi f.eks. oppleve følgende endringer: 

  • forfremmelse
  • jobbskifte
  • arbeidsledighet
  • Sykdom / sykefravær 
  • organisatoriske endringer
  • Nye arbeidsmetoder og - oppgaver 
  • nedbemanning

Vi mener at endring og transisjon er to sider av samme sak. Endringer setter i gang en transisjon, som er den indre psykologiske tilpasningsprosessen knyttet til de ytre endringene. Når vi forstår hvordan mennesker reagerer på en transisjon, kan vi bedre lede dem gjennom endring

Som menneske har vi en unik tilpasnings- og omstillingsevne som setter oss i stand til å håndtere og kontrollere endringer som er nødvendige for å gjøre fremskritt. Likevel må vi anstrenge oss mentalt hver gang vi må omstille oss - dette er transisjonsprosessen.

 

 

Transisjonsprosessen

Transisjonsprosessen består av tre faser: Opphør, Omstilling og Oppstart. Fasene refererer til de ulike mentale tilstandene som personen befinner seg i under en endringsprosess. De ulike tilstandene avløser hverandre etter hvert som vi er klare til å bevege oss videre mentalt.

les mer om transisjoner her

Bestill bok om Transisjoner

Jeg bestiller boken Transisjoner for Kr 200,- Lær mer om transisjoner og omstilling.

Transitioner bog AS3

Bli Transition Coach

AS3 har som mål å være Nordens dyktigste og meste respekterte innen jobbrelatert rådgivning. Vi har en tradisjon i å verne om og utvikle vår faglighet. Dette hjelper oss å skape resultater. Vi har derfor utviklet vår egen coachutdannelse: Transition Coach. Dette er en EMCC(European mentoring and coaching council) – godkjent utdannelse.

Les mer om utdannelsen her