Hyppig sykefravær eller sykmeldt over lang tid til tross for behandling? Vi tilbyr Ekspertbistand

AS3 Employment Karriererådgivere

Navn: Elin Idland                
Stilling: Karriererådgiver

Elin er en engasjert karriererådgiver for mennesker som er i en karrieremessig omstilling. Hun jobber i tillegg som kursholder med fokus på jobbsøk, kommunikasjon og nettverksbygging. Elin har over 20 års erfaring med salg, marked, rekruttering og bemanning innenfor privat sektor.

Gjennom sin yrkeskarriere har hun opparbeidet et stort nettverk og har utfra det et stort kontaktnett hos bedrifter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere i Rogaland. Som person kommer det naturlig for Elin å være til støtte og hjelpe andre, se mennesket og finne de gode løsningene.  Med godt humør og positiv innstilling er det en selvfølge å være både proaktiv og fleksibel.

Navn: Gyri Sembsmoen     
Stilling: Karriererådgiver

Gyri har lang yrkeserfaring ifra oppgaver innen administrasjon og salg, salgserfaring både nasjonalt og på eksport med hovedvekt på produkter ifra den tidligere trykkeribransjen i Stavanger og fiskeri, gjennom Skagerakfisk SA i Kristiansand. Salg og kundeansvar har gjennomgående vært en hovedoppgave, hvor også erfaring ifra hotellbransjen har kommet godt med ved kundebehandling og relasjonsbygging med ulike mennesker.

 Av utdanning har Gyri en bachelor fra BI Stavanger, med hovedvekt på fag innen markedsføring og internasjonalisering.  Gyris motto er at en når langt med å være utadvendt, løsningsorientert og positiv, men en skal også kunne ta ansvar og være ydmyk, for å skape tillit og respekt.

 

Navn: Annette Nysted Montgomery
Stilling: Karriererådgiver

Annette har over 20 års erfaring i det private næringslivet. Hun har vært markedsansvarlig, hatt personalansvar og har ledet ansettelsesprosesser. Hun har også jobbet med markedsføring i mange år og blant annet laget markedsplaner, og jobbet med å bygge opp konsepter og profil. Dette viderefører hun nå som karriereveileder der fokus er å selge din kompetanse ut i arbeidsmarkedet.

 I de senere år har Annette tatt en master i ledelse som er bygget opp av fagene; strategisk ledelse, kommunikasjon i organisasjon og ledelse makt og mening. Hun har nå jobbet 1,5 år som karriererådgiver hos AS3 og har kunnskap om arbeidsmarkedet, og hvordan den enkelte kan identifisere og presentere sin kompetanse og hvordan man blir en synlig arbeidssøker. 

Annette er opptatt av å hjelpe deg til å få et overblikk over din kompetanse, kartlegge dine jobbmål, hjelpe deg å se dine muligheter og veilede deg slik at du kan planlegge aktiviteter som fører deg til ditt mål.

Navn: Cathrine Carr Ekroll
Stilling: Karriererådgiver

Cathrine har en bachelor i arbeids og organisasjonspsykologi med fokus på menneskene i arbeidslivet, og da spesielt knyttet til trivsel, motivasjon, medvirkning og kommunikasjon, samt håndtering og forebygging av utfordrende situasjoner knyttet til arbeid. Hun har også en Master i Endringsledelse som tar for seg hvordan den stadige utviklingen i og utenfor arbeidslivet skaper økte krav til omstilling og ledelse. Cathrine er opptatt av mennesker og brenner for et godt arbeidsmiljø, hun evner å sette seg inn i andre menneskers situasjon, samtidig som hun bistår mennesker med å se ting fra ulike perspektiv.

Cathrine har tidligere arbeidet innen helse og dagligvare, men er i dag karriererådgiver hos AS3. Her jobber hun med mennesker som av ulik årsak har vært ute av arbeidslivet, og hjelper dem å finne veien tilbake til arbeid. Hun har en genuin interesse for å forstå hvert enkelt menneske og vil kunne bidra på best mulig måte for den enkelte.

Navn: Martin Bysheim 
Stilling: Karriererådgiver

Martin har fagbrev som forskalingssnekker i tillegg til bachelorgrad i Folkehelsearbeid. Han har blant annet jobbet i bygge-bransjen, i restaurant- og utelivsbransjen og i bedriftshelsetjenesten som HMS-rådgiver for arbeidsgivere og arbeidstakere. I sin tid i bedriftshelsetjenesten har han opparbeidet seg god kjennskap til de aller fleste bransjer.

De siste 3 årene har Martin arbeidet som karriererådgiver og coachet arbeidsledige utenfor arbeidslivet tilbake til arbeid.Han har et brennende engasjement for folkehelsearbeid og bred erfaring med denne type arbeid på flere områder.

Navn: Maruan Tammaoui
Stilling: Prosjektleder Rogaland og Karriererådgiver

Maruan har lang erfaring innen omstilling, drift, rådgivning og salg i fra både offentlig og privat sektor. Han har blant annet jobbet med driftsansvar, individuell karriereoppfølging, økonomisk rådgivning og markeds- og rekrutteringsarbeid. Som nettverksbygger har han hatt ansvar for etablering og oppfølging av praksisplasser innen et vidt spekter av bransjer. Av utdanning har Maruan en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, i tillegg til enkeltemner innen personalledelse/HR.

Maruan er løsningsorientert, engasjert og stortrives i rollen som veileder og motivator. Han har fokus på eierskap i eget liv som viktig drivkraft uansett bakgrunn, alder og helsesituasjon. Gjennom samtaler og gode prosesser skaper han tillitt og bidrar til aktiviteter som fokuserer på muligheter, ressurser og potensial.

Navn: Mari Selvær Strømberg
Stilling: Karriererådgiver

Mari har over 10 års erfaring med arbeid med mennesker i omstilling fra det offentlige, samt erfaring fra bemanningsbransjen. Av utdanningsbakgrunn har Mari en bachelorgrad i psykologi samt påbegynt master i psykologi.

Mari stortrives i rollen som karriererådgiver og er lidenskapelig opptatt av å se, og forstå, hele mennesket for å kunne motivere og veilede på best mulig måte. Gjennom samtaler ønsker hun å avklare muligheter, ressurser og potensial hos den enkelte. Hun brenner for å hjelpe mennesker med å komme seg gjennom transisjonsprosesser på en god og rask måte, slik at motivasjon, mening og ressurser både opprettholdes, og blir styrket.

Navn: Arne Dalehaug
Stilling: Karriererådgiver

Arne har over 10 års erfaring innen HR, ledelse, veiledning og administrasjon. Har blant annet jobbet som HR Rådgiver, HR Manager og HR Direktør i oljebransjen. Han har jobbet mye med ansettelser, utvikling og trening av mennesker og vært med å lede omstillingsprosesser for både enkeltmennesker og organisasjoner.

Av utdannelse har Arne en bachelor i samfunnsfag med personalledelse fra UiS. Han har nå jobbet i 3 år som karriereveileder i AS3 hvor fokuset er å hjelpe mennesker ut i ordinært arbeid. Her har han også jobbet mye med nettverksbygging blant bedrifter. Arne motiveres av å jobbe med og for mennesker, bygge tillitsfulle relasjoner og få frem det beste i den enkelte.

Navn: Sofia Herbertsson
Stilling: Karriererådgiver

Sofia har en bachelor i sosiologi med fokus på arbeidsliv og arbeidsmarked. Hun har tidligere erfaring fra HR-arbeid i små og store internasjonale bedrifter og har blant annet jobbet med prosjekter og utvikling av HR-prosesser. Hun har kompetanse fra coaching og rådgiving av både ansatte og ledere, samt karriererådgivning, individuelt og i grupper. Sofia har også god erfaring fra IT-bransjen som prosjektleder for testing av IT-system, planlegging, gjennomføring og lansering av IT-prosjekt.

Hennes styrke er å se personens behov og å kartlegge ressurser ut i fra et helhetsbilde. Gjennom et tett samarbeide og en-til-en samtaler, skaper hun tillit og bygger relasjoner. Dette bidrar til å styrke vedkommendes selvinnsikt og selvtillit i det videre arbeidet med å synliggjøre personens fulle potensiale og kompetanse. 

Navn: Ove Heggedal
Stilling: Karriererådgiver

Ove har mange års erfaring som leder, rådgiver og fasilitator. Han har laget kurs og undervist i tematikk som prestasjonsutvikling, motivasjon, målstyring og selvledelse, og er mye brukt som coach og rådgiver. Han er utdannet markedsøkonom og har bakgrunn fra Forsvaret. Han har jobbet som hodejeger og rekrutterer i flere år, og har hatt personalansvar i både store og små bedrifter.

Blant hans nøkkelkvalifikasjoner er å jobbe med prestasjonsutvikling og lederskap. Han drives av å jobbe tett med mennesker i endringer og utvikling. Er dyktig i kommunikasjon og bruker aktivt samtaletek-nikker, både i coaching, rådgivning og presentasjon. Hans erfaring med å veilede mennesker har gitt ham verdifull innsikt i hva som skal til for å flytte mennesker. Det gir ham mening å få bruke sin erfaring og innsats i arbeidet med å hjelpe arbeidssøkere videre i deres karriere.

Navn: Ingunn W. Alphonse
Stilling: Karriererådgiver

Ingunn har bred erfaring i å jobbe med undervisning og individuell rådgivning av jobbsøkere i ulike arbeidsmarkedstiltak. Hun har i tillegg erfaring fra bemanningsbransjen hvor hun blant annet var daglig leder for Barnehageressursen.

Hun har også bakgrunn fra forlagsbransjen som tegneserieredaktør og redaksjonssjef. Hun har jobbet mye med kreative prosesser, produksjon av print- og digitale produkter, merkevarebygging, omstilling, motivasjon, bemanning og nedbemanning.

Ingunn startet i sin første jobb som 13-åring og har bred erfaring fra en rekke ulike yrker; dagligvare, servering, kjøkken, kantine, rengjøring, bilvask, kontor/resepsjon, produksjon, kundeservice etc

Navn: Tamilini Sivalingam 
Stilling: Karriererådgiver

Tamilini har lang erfaring med rådgivning og prosjektledelse som leder for flerkulturelle prosjekter. Hun har tidligere jobbet i Kripos med ulike saksbehandlingsoppgaver som domføringer, dokument-kontroll, forelegg, nasjonale strafferegister og administrative oppgaver. I tillegg er hun kulturskolepedagog, og hun har holdt mange kurs, foredrag og presentasjoner.

Hun har ledererfaring fra restaurantbransjen med personal- og budsjettansvar, og har i tillegg lang erfaring som tolk.

Tamilini har bred erfaring i veiledning for vidt forskjellige typer mennesker, både voksne og barn. Hun evner å ha et positivt fokus i vanskelige situasjoner, kommer lett i kontakt med mennesker og oppnår raskt tillitt. Hun er god planlegging, analysering, gjennomføring og kvalitetssikring.

Navn: Kari Haug 
Stilling: Karriererådgiver

Kari har bred erfaring fra næringslivet, kombinert med at hun også har oppnådd gode resultater i arbeidet som karriereveileder.

Hun har svært høy kompetanse på markedsarbeidet gjennom sin lange erfaring fra næringslivet innen blant annet bank og finans. Hun har i tillegg bred ledererfaring, både ved å lede ulike arbeidsmar-kedstiltak og som leder i andre bransjer, noe som har gitt henne omfattende erfaring om hva som skal til for å lykkes som ansatt. Hun er ryddig i tilbakemeldinger, og leverer alltid det hun lover. Hun har evnen til å stille krav på en positiv måte, og synes at ting som er gjort er de beste tingene.

Kari har høyere utdanning som inkluderer blant annet markedsføring og organisasjonspsykologi. Dette gir henne også en god teoretisk bakgrunn i forhold til å angripe arbeidsoppgavene. 

Navn: Ståle Stokke 
Stilling: Karriererådgiver

Ståle har lang erfaring som toppleder innenfor varehandel, industri, horeca og reiseliv. Han har jobbet med omstilling, rekruttering, strategiske prosesser og drift. Som karriererådgiver har han bistått over 1000 mennesker i karriereomstillings- og endringsprosesser. Han er sertifisert mentaltrener – PMT og innen SCI (Strucktured Career Interview) og bygget kompetanse i bruk av MI (Motiverende Intervju)

Hans nøkkelkompetanse ligger innen bevisstgjøring, utvikling og omstilling av mennesker og organisasjoner, og har et sterkt fokus på mål og resultat.

Ståle kjennetegnes i å skape engasjement, motivasjon og inspirasjon for å få deg til å gjøre endringer som er nødvendig for at du skal nå dine mål. Han er tydelig i sitt arbeid og vet hvordan du kan lykkes. 

Navn: Håkan Wennerblom 
Stilling: Karriererådgiver

Håkan har lang ledererfaring fra næringslivet og kjenner til et vidt omfang av bransjer fra cruisevirksomhet, deriblant transport, butikk og restaurantnæringer. Han har i over 19 år vært del av ledergruppen i Stena Line, og opparbeidet seg betydelig erfaring fra en rekke ulike avdelinger og oppgaver.

Håkan er en diplomert markedsøkonom som drives av utvikling.  Han har oppnådd mange gode resultater, deriblant å forandre negativt resultat til positivt resultat for Stena Line Oslo på kort tid. Han har også lang erfaring som rådgiver og har jobbet med flere ulike målgrupper innen karriereveiledning.

Han har arbeidet mye med salg, markedsføring og produktutvikling.  Han er god til å effektivisere rutiner samtidig med en genuin interessere i å skape langsiktige kunde- og samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Navn: Ine Merethe Øyri 
Stilling: Karriererådgiver

Ine har helsefaglig bakgrunn og har i mange år arbeidet som sykepleier. Hun har også lang erfaring fra ulike oppgaver innen eiendomsmegling, og har i tillegg jobbet med arbeidsformidling i flere år.

Ine brenner for mennesker, og hun liker å motivere og inspirere folk til å se muligheter fremfor begrensninger. Hun er målbevisst, strukturert og arbeidsom, og hun går eksepsjonelt godt sammen med andre mennesker.

En av hennes beste egenskaper er at hun makter å stille krav på en måte som motiverer og skaper fremdrift. Ine er en person det er lett å få tillitt til, og hennes kollegaer sier hun er en miljøskaper som det alltid er hyggelig å være sammen med. Hun er naturlig strukturert, samtidig som hun er utpreget fleksibel.