AS3 Employment Karriererådgivere

Navn: Elin Idland                
Stilling: Karriererådgiver

Elin er en engasjert karriererådgiver for mennesker som er i en karrieremessig omstilling. Hun jobber i tillegg som kursholder med fokus på jobbsøk, kommunikasjon og nettverksbygging. Elin har over 20 års erfaring med salg, marked, rekruttering og bemanning innenfor privat sektor.

Gjennom sin yrkeskarriere har hun opparbeidet et stort nettverk og har utfra det et stort kontaktnett hos bedrifter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere i Rogaland. Som person kommer det naturlig for Elin å være til støtte og hjelpe andre, se mennesket og finne de gode løsningene.  Med godt humør og positiv innstilling er det en selvfølge å være både proaktiv og fleksibel.

Navn: Gyri Sembsmoen     
Stilling: Karriererådgiver

Gyri har lang yrkeserfaring ifra oppgaver innen administrasjon og salg, salgserfaring både nasjonalt og på eksport med hovedvekt på produkter ifra den tidligere trykkeribransjen i Stavanger og fiskeri, gjennom Skagerakfisk SA i Kristiansand. Salg og kundeansvar har gjennomgående vært en hovedoppgave, hvor også erfaring ifra hotellbransjen har kommet godt med ved kundebehandling og relasjonsbygging med ulike mennesker.

 Av utdanning har Gyri en bachelor fra BI Stavanger, med hovedvekt på fag innen markedsføring og internasjonalisering.  Gyris motto er at en når langt med å være utadvendt, løsningsorientert og positiv, men en skal også kunne ta ansvar og være ydmyk, for å skape tillit og respekt.

 

Navn: Annette Nysted Montgomery
Stilling: Karriererådgiver

Annette har over 20 års erfaring i det private næringslivet. Hun har vært markedsansvarlig, hatt personalansvar og har ledet ansettelsesprosesser. Hun har også jobbet med markedsføring i mange år og blant annet laget markedsplaner, og jobbet med å bygge opp konsepter og profil. Dette viderefører hun nå som karriereveileder der fokus er å selge din kompetanse ut i arbeidsmarkedet.

 I de senere år har Annette tatt en master i ledelse som er bygget opp av fagene; strategisk ledelse, kommunikasjon i organisasjon og ledelse makt og mening. Hun har nå jobbet 1,5 år som karriererådgiver hos AS3 og har kunnskap om arbeidsmarkedet, og hvordan den enkelte kan identifisere og presentere sin kompetanse og hvordan man blir en synlig arbeidssøker. 

Annette er opptatt av å hjelpe deg til å få et overblikk over din kompetanse, kartlegge dine jobbmål, hjelpe deg å se dine muligheter og veilede deg slik at du kan planlegge aktiviteter som fører deg til ditt mål.

Navn: Cathrine Carr Ekroll
Stilling: Karriererådgiver

Cathrine har en bachelor i arbeids og organisasjonspsykologi med fokus på menneskene i arbeidslivet, og da spesielt knyttet til trivsel, motivasjon, medvirkning og kommunikasjon, samt håndtering og forebygging av utfordrende situasjoner knyttet til arbeid. Hun har også en Master i Endringsledelse som tar for seg hvordan den stadige utviklingen i og utenfor arbeidslivet skaper økte krav til omstilling og ledelse. Cathrine er opptatt av mennesker og brenner for et godt arbeidsmiljø, hun evner å sette seg inn i andre menneskers situasjon, samtidig som hun bistår mennesker med å se ting fra ulike perspektiv.

Cathrine har tidligere arbeidet innen helse og dagligvare, men er i dag karriererådgiver hos AS3. Her jobber hun med mennesker som av ulik årsak har vært ute av arbeidslivet, og hjelper dem å finne veien tilbake til arbeid. Hun har en genuin interesse for å forstå hvert enkelt menneske og vil kunne bidra på best mulig måte for den enkelte.

Navn: Martin Bysheim 
Stilling: Karriererådgiver

Martin har fagbrev som forskalingssnekker i tillegg til bachelorgrad i Folkehelsearbeid. Han har blant annet jobbet i bygge-bransjen, i restaurant- og utelivsbransjen og i bedriftshelsetjenesten som HMS-rådgiver for arbeidsgivere og arbeidstakere. I sin tid i bedriftshelsetjenesten har han opparbeidet seg god kjennskap til de aller fleste bransjer.

De siste 3 årene har Martin arbeidet som karriererådgiver og coachet arbeidsledige utenfor arbeidslivet tilbake til arbeid.Han har et brennende engasjement for folkehelsearbeid og bred erfaring med denne type arbeid på flere områder.

Navn: Maruan Tammaoui
Stilling: Prosjektleder Rogaland og Karriererådgiver

Maruan har lang erfaring innen omstilling, drift, rådgivning og salg i fra både offentlig og privat sektor. Han har blant annet jobbet med driftsansvar, individuell karriereoppfølging, økonomisk rådgivning og markeds- og rekrutteringsarbeid. Som nettverksbygger har han hatt ansvar for etablering og oppfølging av praksisplasser innen et vidt spekter av bransjer. Av utdanning har Maruan en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, i tillegg til enkeltemner innen personalledelse/HR.

Maruan er løsningsorientert, engasjert og stortrives i rollen som veileder og motivator. Han har fokus på eierskap i eget liv som viktig drivkraft uansett bakgrunn, alder og helsesituasjon. Gjennom samtaler og gode prosesser skaper han tillitt og bidrar til aktiviteter som fokuserer på muligheter, ressurser og potensial.

Navn: Mari Selvær Strømberg
Stilling: Karriererådgiver

Mari har over 10 års erfaring med arbeid med mennesker i omstilling fra det offentlige, samt erfaring fra bemanningsbransjen. Av utdanningsbakgrunn har Mari en bachelorgrad i psykologi samt påbegynt master i psykologi.

Mari stortrives i rollen som karriererådgiver og er lidenskapelig opptatt av å se, og forstå, hele mennesket for å kunne motivere og veilede på best mulig måte. Gjennom samtaler ønsker hun å avklare muligheter, ressurser og potensial hos den enkelte. Hun brenner for å hjelpe mennesker med å komme seg gjennom transisjonsprosesser på en god og rask måte, slik at motivasjon, mening og ressurser både opprettholdes, og blir styrket.

Navn: Arne Dalehaug
Stilling: Karriererådgiver

Arne har over 10 års erfaring innen HR, ledelse, veiledning og administrasjon. Har blant annet jobbet som HR Rådgiver, HR Manager og HR Direktør i oljebransjen. Han har jobbet mye med ansettelser, utvikling og trening av mennesker og vært med å lede omstillingsprosesser for både enkeltmennesker og organisasjoner.

Av utdannelse har Arne en bachelor i samfunnsfag med personalledelse fra UiS. Han har nå jobbet i 3 år som karriereveileder i AS3 hvor fokuset er å hjelpe mennesker ut i ordinært arbeid. Her har han også jobbet mye med nettverksbygging blant bedrifter. Arne motiveres av å jobbe med og for mennesker, bygge tillitsfulle relasjoner og få frem det beste i den enkelte.

Navn: Sofia Herbertsson
Stilling: Karriererådgiver

Sofia har en bachelor i sosiologi med fokus på arbeidsliv og arbeidsmarked. Hun har tidligere erfaring fra HR-arbeid i små og store internasjonale bedrifter og har blant annet jobbet med prosjekter og utvikling av HR-prosesser. Hun har kompetanse fra coaching og rådgiving av både ansatte og ledere, samt karriererådgivning, individuelt og i grupper. Sofia har også god erfaring fra IT-bransjen som prosjektleder for testing av IT-system, planlegging, gjennomføring og lansering av IT-prosjekt.

Hennes styrke er å se personens behov og å kartlegge ressurser ut i fra et helhetsbilde. Gjennom et tett samarbeide og en-til-en samtaler, skaper hun tillit og bygger relasjoner. Dette bidrar til å styrke vedkommendes selvinnsikt og selvtillit i det videre arbeidet med å synliggjøre personens fulle potensiale og kompetanse.