Les vår blogg

AS3 Employment Karriereveiledning

Usikker på veien videre?

De aller fleste opplever situasjoner der de er usikre på videre karrierevei i løpet av livet. Kanskje har du stått på stedet hvil en stund og ønsker en endring?

Karriereveiledning handler om å bli mer bevisst på personlige og faglige verdier, ressurser og kompetanser. Dette skaper grobunn for utvikling og endring i egne jobbmål og karrierevalg.

Kanskje vet du akkurat hva du har lyst til, men syntes det er vanskelig å få tak i drømmejobben. Hvordan kan du gjøre deg attraktiv i arbeidsmarkedet?

Gode samtaler med våre dyktige karriereveiledere sammen med våre profesjonelle karriereverktøy kan være med på å gjøre de viktige valgene enklere for deg!

Karrierveiledning kan være nyttig for deg om du:

  • Er usikker på hvilken studievei du skal velge
  • Er ferdig med studiene og er usikker på hvordan du skaffer din første jobb
  • Føler at du ikke kommer videre i karrieren
  • Er klar for å ta et grep om egen jobbsituasjon / karriere   
  • Er usikker på hvordan du gjennomfører et godt jobbintervju
  • Er senior og har vanskelig for å komme inn i arbeidslivet
  • Må gjøre noe nytt pga. helseutfordringer eller annet
  • Syntes det er vanskelig å finne relevante jobber
  • Opplever at du ikke er synlig nok ut mot potensielle arbeidsgivere
  •  Ønsker å utvikle din egen arbeidsplass gjennom egen bedrift