Les vår blogg

As3 employment Helse og trivsel på jobb

ET GODT ARBEIDSMILJØ - TRIVSEL OG HELSE PÅ JOBB 

Forskning viser at bedrifter med et godt arbeidsmiljø er mer effektive og produktive. Fordelene ved å ha friske og fornøyde medarbeidere synes altså, til syvende og sist, på bunnlinja. 

Arbeidsmiljøet omfatter alle faktorer i en virksomhet, hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet , og hvordan dette har innvirkning på en arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd.

Som arbeidsgiver er det en rekke faktorer å ta hensyn til, det finnes et regelverk for arbeidsmiljø, og alle arbeidsgivere har plikter knyttet til dette ovenfor sine medarbeidere. Men, ikke se på dette som pliktarbeid! Trvisel og god helse blant medarbeidere er verdiskapende arbeid og gir din bedrift din et stort konkurransefortrinn. 

AS3 bistår deg i arbeidet med arbeidsmiljø, trivsel og helse på arbeidsplassen. Vi kan hjelpe deg med skreddersydde løsninger for forebyggende tiltak og vi er der når du står ovenfor utfordrende situasjoner i organisasjonen eller hos en medarbeider. Se på oss som din HR avdeling som brukes ved behov!  

  

5 RASKE - DERFOR ER TRIVSELEN DIN VIKTIG 

Christa Jørgensen, psykolog i AS3 

  1. Trivselen din er forutsetningen for at du kan prestere på jobb og løse oppgavene dine på en optimal måte.
  2. Du blir mer kreativ og får energi av å tenke nytt. Du får større lyst til å utvikle deg og forbedre det som allerede er. 
  3. Du får større overskudd til familie, venner og fritid, noe som preger gleden og prestasjonen i arbeidet ditt.
  4. Immunforsvaret ditt blir sterkere, du er sjeldnere syk, og du har mer energi.
  5. Du får overskudd til å hjelpe andre som kanskje ikke trives. Det kan være gjennom en oppgave eller en god samtale.

EKSPERTBISTAND

Ekspertbistand er en ny refusjonsordning fra NAV der du kan få inntil 20.000 NOK i bistand til vanskelige sykefraværssaker. 

Vi kan bistå deg med: 

Kartlegging: Vi kartlegger arbeidstakers kompetanse og ferdigheter, ressurser og begrensninger med det formål å finne riktig løsning for vedkommende. 

Fasilitator: Vi vil bistå på arbeidsplassen og være en objektiv part i samhandlingen mellom deg som arbeidsgiver og den aktuelle arbeidstakere og fasilitere en god oppfølgingsprosess.

Arbeidsplassvurdering: Vi kan også tilby en vurdering av arbeidsplassen som en del av ekspertbistanden.

Individuell oppfølging: Arbeidstakeren få skreddersydd individuell oppfølging fra våre rådgivere og vårt helsepersonell for å sikre at vedkommende bidrar på sitt beste etter ekspertbistanden.

Vi som eksperter vil foreslå tiltak som vil gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, gjøre et annet arbeid eller eventuelt se på et jobbskifte. 

 

LES MER OM EKSPERTBISTAND HER