Les vår blogg

AS3 Employment Helse og trivsel på jobb

ET GODT ARBEIDSMILJØ - HELSE OG TRIVSEL PÅ JOBB 

Forskning viser at bedrifter med et godt arbeidsmiljø er mer effektive og produktive. Fordelene ved å ha friske og fornøyde medarbeidere synes altså, til syvende og sist, på bunnlinja. 

Arbeidsmiljøet omfatter alle faktorer i en virksomhet, hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet , og hvordan dette har innvirkning på en arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd.

Som arbeidsgiver er det en rekke faktorer å ta hensyn til, det finnes et regelverk for arbeidsmiljø, og alle arbeidsgivere har plikter knyttet til dette ovenfor sine medarbeidere. Men, ikke se på dette som pliktarbeid! Trvisel og god helse blant medarbeidere er verdiskapende arbeid og gir din bedrift din et stort konkurransefortrinn. 

AS3 bistår deg i arbeidet med arbeidsmiljø, trivsel og helse på arbeidsplassen. Vi kan hjelpe deg med skreddersydde løsninger for forebyggende tiltak og vi er der når du står ovenfor utfordrende situasjoner i organisasjonen eller hos en medarbeider. Se på oss som din HR avdeling som brukes ved behov!  

  

5 RASKE - DERFOR ER TRIVSELEN DIN VIKTIG 

Christa Jørgensen, psykolog i AS3 

  1. Trivselen din er forutsetningen for at du kan prestere på jobb og løse oppgavene dine på en optimal måte.
  2. Du blir mer kreativ og får energi av å tenke nytt. Du får større lyst til å utvikle deg og forbedre det som allerede er. 
  3. Du får større overskudd til familie, venner og fritid, noe som preger gleden og prestasjonen i arbeidet ditt.
  4. Immunforsvaret ditt blir sterkere, du er sjeldnere syk, og du har mer energi.
  5. Du får overskudd til å hjelpe andre som kanskje ikke trives. Det kan være gjennom en oppgave eller en god samtale.
Sykefravær

Sykemeldt - eller i ferd med å bli det?

Mange kan oppleve perioder der den fysiske eller mentale helsen påvirker arbeidsevnen.

HVA VI GJØR

Oppfølging og rådgivning av sykemeldte eller de som står i fare for å bli det. Gjennom indivdiuelle samtaler og konkrete tiltak på arbeidsplassen bistår vi med å finne en god arbeidssituasjon for den enkelte. Det kan blant annet være: 

- Kompetanse- og ressurskartlegging 

- Karriereveiledning 

- Stresshåndtering og smertemestring 

- Håndtering av vanskelige samarbeidssituasjoner og konflikt 

- Arbeidsplassvurdering og forslag til tilrettelegging 

- Treningsprogram og behandling av fysioterapeut 

Vi jobber tverrfaglig og våre medarbeidere består blant annet av karriererådgivere, jobbpsykologer og fysioterapeuter. Vi leverer alle våre tjenester både fysisk og digitalt i hele Norden.

EKSPERTBISTAND

Ekspertbistand er en ny refusjonsordning fra NAV der du kan få inntil 20.000 NOK i bistand når en medarbeider har hyppig sykefravær eller langtidsfravær. Vi som eksperter skreddersyr oppfølging for den enkelte og vil foreslå tiltak som vil gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eventuelt gjøre et annet arbeid eller eventuelt bytte jobb. Vi kan blant annet bidra med:  

Kartlegging: Vi kartlegger arbeidstakers kompetanse og ferdigheter, ressurser og begrensninger med det formål å finne riktig løsning for vedkommende. 

Fasilitator: Vi vil bistå på arbeidsplassen og være en objektiv part i samhandlingen mellom deg som arbeidsgiver og den aktuelle arbeidstakere og fasilitere en god oppfølgingsprosess.

Arbeidsplassvurdering: Vi kan også tilby en vurdering av arbeidsplassen som en del av ekspertbistanden.

Individuell oppfølging: Arbeidstakeren få skreddersydd individuell oppfølging fra våre rådgivere og/eller vårt helsepersonell for å sikre at vedkommende bidrar på sitt beste. Vi bistår med å finne en god arbeidssituasjon, enten i eksisterende eller i ny jobb. 

 

Les mer om hvordan du kommer i gang

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for å finne en løsning skreddersydd for deg og din bedrift.