Les vår blogg

AS3 employment Oppfølging og Resultatbasert finansiering av Oppfølging (REFINO)

Et individuelt rettet tiltak for de som har behov for omfattende bistand for å skaffe eller beholde en jobb. Tiltaket følger Supported Employment-metodikk. Rådgiveren har stor fleksibilitet i møte med kandidaten, hvor fremdrift og innhold baseres på kandidatens utgangspunkt, kompetanse og individuelle behov. Kandidatene kan få råd, veiledning og bistand til blant annet:

  • Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • Nødvendige verktøy for å kunne søke arbeid, som kompetansekartlegging, CV, søknad, hvordan kontakte arbeidsgivere, intervjutrening, oppfølging, etc.
  • Jobbsøking
  • Tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
  • Praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket

I tiltakene får hver kandidat en egen karriererådgiver. Kandidat og karriererådgiver samarbeider om å lage en plan som gir mening for kandidaten. Individuelle samtaler, handlingsplaner og oppfølging ute i arbeid er viktige verktøy for å oppnå målsetningen. Oppfølging kan ha en varighet på opptil seks måneder. Dette kan forlenges ved behov med ytterligere seks måneder, og ved særlige behov i inntil tre år. REFINO oppfølging kan ha en varighet på opptil 12 måneder. 

Kontakt

Synes du tiltaket virker interessant eller har flere spørsmål må du gjerne ta kontakt på mail: employment@as3.no Tiltaket gjennomføres i dag i Oslo. Kontakt tiltaksansvarlig Kari Haug karha@as3.no - telefon 91390837

KONTAKTINFORMASJON