AS3 Employment Næringsfaglig vurdering

Har du en gründerspire, og ønsker å beholde dagpenger eller arbeidsavklaringspenger under planlegging og/eller etablering av egen virksomhet, er det mulig å søke om dette. Forutsetningen er at det utarbeides en næringsfaglig vurdering som fremlegges NAV for godkjenning. Vi kan hjelpe deg med dette!

En næringsfaglig vurdering er en uavhengig analyse og evaluering av realismen i din forretningsidé. AS3 er sertifiserte, og har inngått et samarbeid med NAV om leveranse av næringsfaglige vurderinger for personer bosatt i Oslo.

Hvis etableringsplanene godkjennes av NAV, vil du ha mulighet til å dedikere din tid til planlegging og oppstart av virksomheten.

Pris og betaling

Pris for en næringsfaglig vurdering er kr 1.950,- og må betales før den næringsfaglige vurderingen kan utføres.

Betaling gjøres til kontonummer: 8601.54.85878. Merk betaling med fullt navn.

Den næringsfaglige vurderingen vil starte etter at vi har mottatt betaling og nødvendig informasjon.

Hvilken informasjon skal jeg sende inn i bestillingen av en næringsfaglig vurdering?

Ønsker du en næringsfaglig vurdering må du sende inn følgende informasjon:

·         Fornavn

·         Etternavn

·         Fødselsdato

·         Adresse

·         Telefon og e-mail

·         Utfylt NAV-skjema

·         En forretningsplan (bruk gjerne Business Model Canvas hvis ikke du har noe annet) + Tilhørende SWOT

·         CV

Det er viktig for oss at du er trygg på at informasjonen du sender inn blir behandlet konfidensielt. AS3 krever derfor at alle aktuelle rådgivere skriver under på en taushetserklæring.                                                                                                   

Etter at vi har mottatt innsendte dokumenter vil vi gjennomgå din forretningsplan og invitere deg til en samtale. Etter denne samtalen vil vi foreta den næringsfaglige vurderingen du kan bruke i søknaden til NAV.

Det vil ta ca. 1 uke fra du sender etterspurt informasjon til du får en næringsfaglig vurdering.

Kontaktinfo

E-post:                               etablering@as3.no

Telefonnummer:              +47 907 31 309 (tilgjengelig mellom 08:00 og 13:00 på hverdager)