Hyppig sykefravær eller sykmeldt over lang tid til tross for behandling? Vi tilbyr Ekspertbistand

as3 employment Aktiv fra dag 1

Aktiv fra dag 1 er et arbeidsmarkedstiltak for unge arbeidssøkere mellom 16 og 25 år.  Tiltaket retter seg mot unge som har behov for å bli kartlagt/avklart i forhold til aktivitet. 

Kurset er individuelt tilpasset. Deltagerne tilbys oppfølging/opplæring 16 timer per uke fordelt på 4 dager á 4 timer. Onsdager er satt av til egenaktivitet (jobbsøking). Kursperioden for én deltaker er normalt 4 uker. 

 

INNHOLD I TILTAKET

Aktiv fra dag 1 bevisstgjør deltakerne om egne ferdigheter, kompetanser og mål. Tiltaket bidrar til en tidlig avklaring og motivering for videre tiltak og forhindrer at ungdom mottar passiv sosialhjelp.

Tiltaket inneholder: 
- Grunnleggende dataopplæring for å mestre jobbsøk og informasjonsinnhenting på internett

- Karriereveiledning og opplæring i god strategi for jobbsøking, blant annet: 

o interessetest
o utarbeiding av CV
o intervjuteknikker
o orientere seg om arbeidsmarkedet
o orientering om utdanningsmuligheter (karriere -veiledning)

Det er mulig med arbeidspraksis gjennom tiltaket og det legges til rette for effektiv egenaktivitet. 

Kontakt

Synes du tiltaket virker interessant eller har spørsmål vedrrørende et av våre tiltak må du gjerne ta kontakt med oss. Generelle henvendelser gjøres til employment@as3.no

Kontaktinformasjon til våre jobbsentre