AS3 employment På vei mot jobb

Velkommen til AS3 Employment

Hos oss er du «på vei» allerede fra første dag. På vei mot en ny jobb! Vår rolle er å være en aktiv støtte for arbeidssøkere på veien mot en ny jobb. Vi hjelper deg med å bestemme realistiske jobbmål, tydeliggjøre faglige og personlige kvalifikasjoner samt forbedre og trene på jobbsøknaden og jobbsamtalen

Vi i AS3 vet at alle mennesker er unike. Derfor tilpasser vi rådgivningen til deg, dine behov, kompetanser, muligheter og ønsker. Vi er der for deg!

AS3 Portalen

Som en del av ditt forløp hos oss får du tilgang til vår AS3 Portal. For å komme inn i Portalen skal du benytte det brukernavnet og passordet du har fått oppgitt i eget brev eller mail fra AS3 Employment.  

Jobbsøking er hardt arbeid! Inne i Portalen har du alt du trenger til din jobbsøking samlet på ett sted - klart til bruk 24 timer i døgnet.  Her kan du for eksempel finne AS3 Employments jobbsøkingskonsept; Byggestenene som tar deg igjennom fleksible og lett tilgjengelige moduler med tilhørende øvelser, online virksomhetsdatabase, et bibliotek med eksempler på søknader og CV'er, filmer, webinarer, nyhetsside og mye mer.  

På Portalen har du også muligheten til å ha løpende kontakt med din AS3-rådgiver.

KLIKK HER FOR Å LOGGE INn

AS3 ACADEMY

Alle AS3 Employments rådgivere har en solid bakgrunn og erfaring med å rådgi mennesker i jobbmessige endringsprosesser. For å kunne jobbe som rådgiver må man ha bestått vår interne sertifisering ved vårt AS3 Academy. Her gjennomgås våre konsepter, pedagogikk og metodikk. Sertifiseringsprosessen sikrer at samtlige av våre medarbeidere har den kompetansen og utdannelsen som kreves.

"Vi har som regel flere handlemuligheter enn vi er klar over når vi opplever en endring" AS3

av kandidatene våre var i 2017 i stor grad eller i noen grad fornøyd med tiltaket hos oss.