Hyppig sykefravær eller sykmeldt over lang tid til tross for behandling? Vi tilbyr Ekspertbistand

AS3 Employment Ekspertbistand

Når en person har hyppig sykefravær eller har vært sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og andre støtteordninger, kan det være en underliggende, ukjent grunn til sykefraværet.

Det kan være at aktuelle, eller riktige, tiltak ikke har blitt vurdert. I disse tilfellene tilbyr vi ekspertbistand.  

Kartlegging: Vi kartlegger arbeidstakers kompetanse og ferdigheter, ressurser og begrensninger med det formål å finne riktig løsning for vedkommende. 

Fasilitator: Vi vil bistå på arbeidsplassen og være en objektiv part i samhandlingen mellom deg som arbeidsgiver og den aktuelle arbeidstakere og fasilitere en god oppfølgingsprosess.

Arbeidsplassvurdering: Vi kan også tilby en vurdering av arbeidsplassen som en del av ekspertbistanden.

Individuell oppfølging: Arbeidstakeren få skreddersydd individuell oppfølging fra våre rådgivere og vårt helsepersonell for å sikre at vedkommende bidrar på sitt beste etter ekspertbistanden.

Vi som eksperter vil foreslå tiltak som vil gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, gjøre et annet arbeid eller eventuelt se på et jobbskifte.

Ekspertbistand er en refusjonsordning fra NAV og vi bistår deg i utfylling av refusjonsskjema.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss. Kanskje vi sammen finner en løsning for deg.