Les vår blogg

as3 employment Samfunnsansvar i AS3 Employment

I AS3 tar vi vårt samfunnsmessige ansvar på alvor. Vi jobber aktivt med CSR - Corporate Social Responsibility, for å gagne våre kunder, deltagere, samarbeidspartnere, samfunnet, miljøet - og oss selv.

Vi er et verdidrevet selskap og våre 3 verdier: Langsiktig, Ordentlig og Forretningsorientert, er styrende for hvordan vi utfører vårt arbeid.