as3 employment AS3 Employment og ansvarlighet

Hos AS3 Employment tar vi vårt samfunnsmessige ansvar på alvor og CSR - Corporate Social Responsibility - er et område vi aktivt arbeider med for å gagne våre kunder, deltagere, samarbeidspartnere, samfunnet, miljøet - og oss selv. Som en del av AS3 Companies er disse verdiene og handlingene også en del av vår hverdag.